` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

7. Samengevat

In het boekje gaat het om bladzijde 114 t/m 141.

Theorie

 1. overzicht bekende meetkunde
  1. hoeken, lijnen en afstanden
  2. driehoeken
  3. gelijkbenige driehoek
  4. gelijkzijdige driehoek
  5. verhoudingen van zijden
  6. oppervalkte van een driehoek
  7. vierhoeken
  8. puntverzamelingen
  9. cirkeleigenschappen
 2. opzet meetkundig bewijs
  1. geef aan wat bewezen moet worden
  2. ga na wat gegeven is
  3. maar een tekening en geef hierin aan wat gegeven is
  4. verwijs in het bewijs naar
   1. gegeven van de opgave
   2. voorgaande regels van het bewijs
   3. evidente zaken
  5. sluit af met een conclusie
 3. middelloodlijn
 4. deellijn of bissectrice
 5. zwaartelijn
 6. hoogtelijn
 7. koordenvierhoek
 8. koordenvierhoekstelling
 9. omgekeerde koordenvierhoekstelling
 10. toepassing van de koordenvierhoekstelling
 11. de stelling van Thales
 12. de omgekeerde stelling van Thales
 13. stelling van de constante hoek
 14. omkering van de stelling van de constante hoek
 15. stelling van de raaklijnhoek en middelpuntshoek
 16. stelling van de omtrekshoek
 17. stelling van de raaklijnhoek
 18. constructies meetkundige plaatsen
 19. meetkundige plaatsen
 20. afstand twee punten
 21. punten met gelijke afstand tot
 22. constructies meetkundige plaatsen samenvatting

Toelichting

 1. cosinusregel en sinusregel
 2. verhoudingen
 3. gelijkvormig
 4. oppervlakteregel
 5. oppervlakteregel
 6. oppervlakteregel
 7. oppervlakteregel
 8. eigenschappen parallellogram, ruit en rechthoek
 9. puntverzameling voorbeelden
 10. cirkelboog en cirkelkoorde voorbeeld
 11. bewijs van de stelling van de drie middelloodlijnen van een driehoek
 12. bewijs van de stelling van de drie deellijnen van een driehoek
 13. bewijs van de stelling van de drie zwaartelijnen van een driehoek
 14. bewijs van de stelling van de drie hoogtelijnen van een driehoek
 15. toepassing van de koordenvierhoekstelling
 16. toepassing van de omgekeerde koordenvierhoekstelling
 17. stelling van Thales
 18. omkering van de stelling van Thales en stelling van de constante hoek
 19. stelling en omkering van stelling van de constante hoek
 20. toepassing van stelling van de omtrekshoek
 21. oefening
 22. stelling van de raaklijnhoek
 23. oefening
 24. middenparallel, deellijn
 25. middenparallel, deellijn, middelloodlijn
 26. parabolen
 27. combinaties middenparallel, parabool, deellijn
 28. combinaties
 29. combinaties
 30. afstand
 31. deellijn en cirkel
 32. deellijn en loodlijn
 33. cirkel en lijn

Uit: SAMENGEVAT vwo wiskunde B

Volgende Vorige

Terug Home

Login View