©2012 wiskundeleraar.nl

antwoord 2

Opgave

In Oostende werd op 17 juli 1995 de gemiddelde waterstand (hoogte 0) bereikt om 2 uur in de ochtend. Om 5 uur 15 minuten werd de hoogste waterstand bereikt. Er is een hoogteverschil van 4 meter tussen eb en vloed.

  1. Schrijf de hoogte h als functie van de tijd t in uren.
    Kies 17 juli 1995, 0 uur als begintijdstip t=0.
  2. Hoe hoog staat het water op 18 juli om 13 uur?
  3. Wanneer is het op 18 juli na de middag de eerste keer eb?

Uitwerking antwoord 2

Je had je functievoorschrift al in je GR gezet? Dan is het niet moeilijk meer...:-)

Bedenk dan $13:00$ uur op 18 juli overeenkomt met $t=37$. Het is immers $24$ uur later en dan nog $13$ uur later is samen $37$ uur later.

q13950img1.gif

$h(37)\approx -1,87 m$


Volgende Vorige
Terug Home
Login View