©2012 wiskundeleraar.nl

Wat is het domein?

q11808img1.gifHet domein van een functie bestaat uit alle mogelijke waarden van $x$ waarvoor een functiewaarde bestaat.

De verzameling van alle originelen heet domein en de verzameling van beelden heet bereik.

Voorbeeld

Gegeven is de functie $f(x)=2-3·\sqrt{x^2-4}$. Wat is het domein?

Uitwerking

De wortelfunctie $y=\sqrt{x}$ is alleen gedefiniëerd voor $x\geq0$. Dus:

$x^{2}-4\geq0$
$x^{2}\geq4$
$x\leq-2$ of $x\geq2$

Geschreven als #interval is het domein gelijk aan $
D_f  = \left\langle { \leftarrow ,2] \cup [2,\left.  \to  \right\rangle } \right.
$

Terug Home
Login View