` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Wat is het bereik?

q11808img1.gifHet bereik van een functie bestaat uit alle mogelijke functiewaarden.

De verzameling van alle originelen heet domein en de verzameling van beelden heet bereik.

Voorbeeld

Gegeven is de functie $f(x)=2-3\sqrt{x^2-4}$. Wat is het bereik?

Uitwerking

Geschreven als #interval is het bereik gelijk aan $ B_f = \left\langle { \leftarrow ,2]} \right. $

Terug Home

Login View