` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

WisFaq

The only stupid question is the unasked question. And that's a good thing, because I hate stupid questions!

WisFaq is een (digitale) vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland en België. De opzet is dat 'bezoekers' vragen kunnen stellen, deze vragen worden vervolgens door 'deskundigen' beantwoord, waarna de vragen en de antwoorden op een (vrij toegankelijke) website gepubliceerd worden.
Terug Home

Login View