` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Wat is een Platonisch lichaam?

p1365img1.gif

Al in de Griekse oudheid was er grote fascinatie voor symmetrie, niet alleen van vlakke figuren, zoals driehoeken, maar ook van ruimtelijke figuren.

Pythagoras was de eerste die verschillende regelmatige veelvlakken kon construeren. Een veelvlak is een ruimtelijke figuur die begrensd wordt door regelmatige veelhoeken (driehoeken, vierhoeken, enz.). Een regelmatig veelvlak is een ruimtelijk figuur dat begrensd wordt door een aantal congruente regelmatige veelhoeken.

Regelmatige veelvlakken hebben mooie eigenschappen die samenhangen met symmetrie. In totaal zijn er vijf regelmatige veelvlakken, ook wel Platonische lichamen genoemd: tetraeder, hexaeder, octaeder, dodecaeder en icosaeder.

Terug Home

Login View