` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

1. ELO`s en meer...

Ik weet niet meer precies waar ik het gelezen heb maar iemand stelde de vraag of er nu zonder al die digitale mogelijkheden veel zou veranderen aan de manier waarop je les geeft. Vorig jaar merkte bij de cursus 'Functies van meer variabelen' een studente op dat ze zich niet voor kon stellen hoe je de cursus zonder wiskundeleraar.nl zou moeten doen.

Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Voor de meeste analyse-cursussen heb je 8 weken van 2 keer 40 minuten contacttijd. Meestal doen we dan 6 hoofdstukken uit de VWO-boeken van Moderne Wiskunde. De eerste bijeenkomst is een inleiding, dan 6 keer een hoofdstuk per les en dan een afsluitende bijeenkomst. Meestal bespreken we dan een proeftoets. Dat kan je dan opvatten als een soort 'checklist' om te kijken of we alle onderwerpen voldoende onder de knie hebben...

Als voorbeeld analyse 1-3. Analyse 1-3 gaat over parameterkrommen, toepassingen van de integraalrekening en differentiaalvergelijkingen. In de werkruimte voor dit vak staat een studiewijzer met de data, onderwerpen en planning. Het doorwerkschema staat er, een link naar de studiegids, tips en een aantal documenten.

Op het forum stellen (sommige) studenten vragen over het huiswerk (Juul en Marije: bedankt!). Als docent weet je dan in ieder geval waar je bij het werkcollege aandacht aan moet besteden. Dat is heel erg prettig, want je weet dan al waar er mogelijk problemen zijn. Meestal beantwoord ik die vragen via het forum, maar zet ook meteen de uitleg in de werkruimte. Op die manier blijft het voor iedereen beschikbaar en staat de uitleg er alvast voor de volgende keer.

In principe publiceer ik alles wat ik in het werkcollege bespreek ook in de werkruimte. Dat is een hele prettige manier van les geven. Studenten hoeven niks te missen en kunnen zelfs als ze een werkcollege missen toch kennis nemen van wat besproken is. Daarnaast geeft het heel veel lucht om je bezig te houden met de 'grote lijnen', met de 'aanpak' en met de meer algemene 'vaardigheden'. Dus niet 'waarom staat daar een kwadraat?' of 'hoe bepaal je de afgeleide van...'... Met dat soort 'details' gaan we ons niet bezig houden. De uitleg kan je later vinden op de website.

Vaak komen er bij cursussen dezelfde problemen steeds weer terug. Het oplossen van goniometrische vergelijkingen bijvoorbeeld. In zo'n werkruimte kan je dit soort dingen (presentatie, uitleg, uitwerkingen e,d,) dan steeds weer 'hergebruiken' en kan iedereen nog eens kijken hoe 't ook alweer in elkaar zat.


Samengevat: tijdens de werkcollege's is er gewoon niet genoeg tijd om alle opgaven te bespreken. Dankzij de website kan je je bezig houden met de belangrijke zaken. Alle details, adminstratieve zaken en andere 'domme dingen' regel je via de website. Dat maakt het lesgeven een stuk aangenamer...

11 november 2007

Volgende

Terug Home

Login View