` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

0. AttitudeICT en onderwijs is aan veranderingen onderhevig. De docent heeft een professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van ICT en onderwijs.

De docent toont aan dat hij/zij:

  1. zelfstandig, creatief, maar kritisch gebruik maakt van mogelijkheden van ICT in het onderwijs;
  2. flexibel is in het gebruik van ICT en onderwijs;
  3. samenwerking zoekt met collega’s die in een vergelijkbare situatie rondom ICT en onderwijs verkeren;
  4. op de hoogte is van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs;
  5. in staat is om binnen zijn concrete werksituatie te reflecteren op zijn eigen handelen en de vorderingen van leerlingen.

Volgende Vorige

Terug Home

Login View