` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

2.2.4 Plaats en functie eigen onderwijs


Weet welke plaats en functie het eigen wiskundeonderwijs hiertussen inneemt.
  1. Bestudeer literatuur over actuele ontwikkelingen met betrekking tot doorlopende leerlijnen rekenen/wiskunde. Vat de essenties samen op twee pagina's A4 en beschrijf een aantal vervolgstappen die volgens jou landelijk genomen moeten worden. Tot welke verdere (leer)vragen leidt dit?
  2. Kies drie leerlingen uit de klassen waaraan je lesgeeft, waarvan je het vermoeden hebt dat het schort aan basale rekenvaardigheden.
    Maak voor elke leerling gedurende langere tijd observaties, verzamel werk van de leerling analyseer dit, houd gesprekjes met de leerling. Stel een plan van begeleiding op. Voer dit uit. Evalueer je activiteiten.

Home Vorige

Terug Home

Login View