` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

5. Vakdidactiek

Naast spelling, taalgebruik, wiskundige correctheid zou een docent vooral ook moeten kijken naar de vakdidactische aspecten van lesmateriaal.

Wat zijn de leerdoelen? Hoe worden deze leerdoelen bereikt? Welke voorkennis speelt een rol? Wat is het uiteindelijk doel? Is er een lijn van 'concreet' naar 'abstract'? Hoe past dit lesmateriaal in het vergroten van het begrip en inzicht in de wiskunde? Vaardigheden? Kenniselementen? Draagt dit bij aan een rijke leeromgeving? Welke activiteiten voeren de leerlingen uit? Hoe wordt gecontroleerd of de leerdoelen behaald zijn? Enz...

Het gaat bij wiskunde in 't algemeen niet om het 'aanleren van kunstjes' maar om een vrij ingewikkeld en vooral langdurig proces van het leren van vaardigheden, het opdoen van kennis, het geleerde kunnen toepassen, zelf nieuwe dingen bedenken en het ontwikkelen van een wiskundige houding. Al die elementen spelen in meer of mindere mate een rol bij al het lesmateriaal.

Bij goed wiskundeonderwijs draait het uiteindelijk altijd om interactie (docent/leerling/lesmateriaal) en zelfontdekkend leren. Lesmateriaal moet dat mogelijk maken en bevorderen!

Volgende Vorige

Terug Home

Login View