` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Parameterkrommen voorkennis

Bij parameterkrommen worden de plaats van x en y apart gegeven als functie van de tijd t. Dat ziet er bijvoorbeeld zó uit (een aantal t-waarden zijn bij de figuur gezet): 

q2331img1.gif

q2331img2.gif

De variabele t is de parameter. Voor allerlei waarden van t kun je nu x en y berekenen en het punt (x,y) tekenen in een assenstelsel. Dat geeft je dan de kromme K.

Terug Home

Login View