` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

vlakke figuren

Eigenschappen van vlakke figuren

Driehoeken, vierhoeken, vijfhoeken, cirkels, ellipsen, ...
Lijnstukken die even lang zijn
Evenwijdige zijden


Namen van vlakke figuren

stroomschema
q6547img1.gif


Driehoeken

De som van de hoeken in een driehoek is 180°


Driehoeken tekenen

Begin met een schets
Drie zijden gegeven
Twee zijden en een hoek gegeven
Een zijde en twee hoeken gegeven


Vierhoeken

zie schema
q6547img2.gif


Hoeken berekenen in een vierhoek

Som van de hoeken is 360°
Een gestrekte hoek is 180°
Overstaande hoeken zijn even groot
Lijn- en schuifsymmetrie


Voor dit hoofdstuk zijn er werkbladen...

Terug Home

Login View