` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Wat zijn kwadraten?

Het kwadraat van een getal is een andere naam voor een getal tot de macht twee. Je krijgt het kwadraat door het getal met zichzelf te vermenigvuldigen.

Als je alleen naar de gehele getallen kijkt dan krijg je het volgende rijtje kwadraten:

0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, ...

Het woord 'kwadraat' komt van het latijnse woord quadratus, wat vierkant betekent. Je kunt daarbij denken aan de oppervlakte van een vierkant. Als de zijde bijvoorbeeld gelijk is aan 4 dan is de oppervlakte 42=16.

Terug Home

Login View