` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Wat is een middelloodlijn?

Een middelloodlijn is een lijn die door het midden gaat van een lijnstuk en loodrecht staat op dat lijnstuk.

De lijn loopt aan beide kanten oneindig ver door.

De punten op de middelloodlijn liggen precies even ver af van A en B.

Je kunt ook zeggen dat de middellloodlijn de verzameling punten P in het platte vlak is waarvoor geldt: PA=PB


q7252img1.gif

Terug Home

Login View