` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Wat is het product?

Als je getallen vermenigvuldigt dan noem je de uitkomst product. De getallen noemen je dan factoren. Je kunt dus zeggen dat 12 het product is van 3 en 4.

Terug Home

Login View