` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Wat is een factor?

Als je twee of meerdere getallen (of uitdrukkingen) vermenigvuldigt dan noem je die getallen (of uitdrukkingen) factoren. De uitkomst van een vermenigvuldiging noem je een product en zo'n product bestaat uit twee of meerdere factoren.

Terug Home

Login View