` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

frequentieverdelingen

Klassenindeling

Om een beetje handig met grote aantallen gegevens om te kunnen gaan brengen we ze meestal onder in klassen.

Zo'n klassenindeling varieert meestal van 5 tot 10 klassen met gelijke klassenbreedte.

Zie voorbeeld.


Cumulatieve frequenties


Bij een somfrequentiepolygoon gebruik je de cumulatieve frequenties. Je zet ze daarbij boven de rechterklassengrens uit.

MAKEN: 5, 8, 13, 15, 18 en 19

Volgende Vorige

Terug Home

Login View