` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

centrummaten

Met centrum-maten geef je het 'midden' van een verdeling aan. Bij veel verdelingen liggen de getallen 'rond' een bepaald getal. Met een centrummaat geef je aan waar de getallen zo'n beetje om heen liggen.


Om het gemiddelde van een aantal getallen te berekenen tel je alle getallen op en deel je de som door het aantal.


De mediaan is het midden van een verdeling, dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% erboven.

Je kunt ook zeggen: de mediaan is het middelste getal als je de getallen op volgorde van klein naar groot zet. Bij een oneven aantal getallen kan dat, maar bij een even aantal is het lastiger. In dat geval nemen we als mediaan het rekenkundig gemiddelde van de twee middelste getallen.


De modus van een serie getallen is het getal met de hoogste frequentie. Het getal wat het meeste voorkomt.


Volgende Vorige

Terug Home

Login View