` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

steekproeven

De vragen op een enquete moeten eenduidig, neutraal, niet indiscreet en snel te beantwoorden zijn.


De populatie is de totale groep waarop het onderzoek betrekking heeft. Meestal trekken we uit de populatie een steekproef.


Er zijn verschillenden soorten steekproeven: gelote steekproef, systematische steekproef en de gelaagde steekproef.

Simpel gezegd moet een steekproef aan de volgende voorwaarden voldoen: de steekproef moet aselect zijn en de steekproef moet voldoende groot zijn.


Met 'aselect' wordt bedoeld, dat bij de steekproeftrekking ieder individu of iedere eenheid in de populatie dezelfde kans heeft om in de steekproef terecht te komen.


Grotere steekproeven geven betrouwbaarder schattingen dan kleinere steekproeven. Bij kleinere steekproeven is de kans groot dat je toevallig iets vindt dat niet klopt...

Home Vorige

Terug Home

Login View