` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

omgaan met formules

Een variabele vrijmaken

Als je een formule hebt als $3x-2y=5$ dan kan je $y$ vrijmaken. Dat is handig als je de grafiek wilt plotten.

$3x-2y=5$
$-2y=-3x+5$
$y=1\frac{1}{2}x-2\frac{1}{2}$


Een variabele vrijmaken

Gegeven: $\Large\frac{y}{5x-3}$=$6$
De variabele $y$ kan je zo vrijmaken:

$y=6(5x-3)$
$y=30x-18$


Formules met twee of meer variabelen

Neem aan: $B=3m+2t+1$. Als je nu weet dat $m=4$ en $t=5$ dan weet je:

$B=3·4+2·5+1$=$23$

Als je weet dat $m=2x-1$ en $t=x+1$ dan krijg je:

$B=3(2x-1)+2(x+1)+1$
$B=6x-3+2x+2+1$
$B=8x$


Formules combineren

Als $A=10$ in de formule $A=\Large\frac{5y}{8-4x}$ dan krijg je:

$10=\Large\frac{5y}{8-4x}$

Je kunt dan $y$ vrijmaken. Dat zou dan $y=-8x+16$ moeten zijn.


Home Vorige

Terug Home

Login View