` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

1. Grafiektypen

Met Excel kan je een hele verzameling soorten grafieken tekenen. Een zeer krachtig hulpmiddel...

Als je een lijngrafiek in Excel wilt maken kiezen veel gebruikers voor lijngrafiek. Dat klinkt logisch, maar is het (soms) niet...


Voorbeeld

Ik wil bij de volgende tabel een grafiek maken:

jaar

aantal

1830

3

1851

6

1858

7

1875

9

1880

12

1890

14

1900

15

Als je een lijngrafiek tekent ziet dat er zo uit:

q2070img1.gif

Maar wat een 'rare' x-as! De stappen zijn niet even groot... en dat geeft een vertekend beeld.

Als je kiest voor spreiding, dan krijg je een beter beeld:

q2070img2.gif

Je moet het maar even weten...

Volgende

Terug Home

Login View