` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

4. Correlatie en regressie

Voor de berekening van de correlatie en de regressielijn(en) bestaan verschillende 'formules'. Hieronder zie je een voorbeeld:

$ \Large r = \frac{{N\sum {XY} - \sum X \sum Y }}{{\sqrt {\left( {N\sum {X^2 } - \left( {\sum X } \right)^2 } \right)\left( {N\sum {Y^2 - \left( {\sum Y } \right)^2 } } \right)} }} $

Voor $Y=aX+b$:

$\Large \begin{array}{l} a = \frac{{N\sum {XY} - \sum X \sum Y }}{{N\sum {X^2 } - \left( {\sum X } \right)^2 }} \\ b = \frac{{\sum Y - a \cdot \sum X }}{N} \\ \end{array} $

Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld in Excel een spreadsheet te maken waarmee je de vergelijking van de regressielijn en de correlatie kan bepalen.

Home Vorige

Terug Home

Login View