schaduw en oppervlakte

Schaduw bij evenwijdige lichtstralen

q10655img1.gif

Schaduw bij puntvormige lichtbron

q10655img2.gif

schaduwen © h.hofstede

©2004-2024 Wiskundeleraar - login