3. tabellen en grafieken

 • Ik kan bij lineaire en kwadratische formules $y$ uitrekenen bij een gegeven waarde voor $x$.
 • Ik kan bij grafiek bij een formule vast stellen of een gegeven punt op de grafiek ligt.
 • Ik kan de volgende formules herkennen: lineair, kwadratisch, een wortelformule en een exponentiële formule.
 • Ik weet het verschil tussen het plotten, schetsen en tekenen van een grafiek.
 • Ik weet hoe je met de grafische rekenmachine bij een gegeven formule of formules de grafieken kan plotten.
 • Ik weet hoe je met de grafische rekenmachine bij een gegeven formule of formules maxima, minima, snijpunten, x-waarden, y-waarden, nulpunten, e.d. kan uitrekenen.
 • Ik kan bij een gegeven formule met de GR een tabel maken.
 • Ik weet dat je bij het gebruik van de GR bij het oplossen van een probleem je niet mag volstaan met alleen een antwoord. Ik weet hoe je moet uitleggen wat je gedaan hebt.
 • Ik weet hoe je tabellen moet lezen en kijk altijd goed naar het opschrift, de betekenis van de kolommen en naar de toelichting van moeilijke begrippen.
 • Ik kan verschillende kolommen in een tabel combineren om extra informatie te vinden.
 • Ik weet hoe je bij een aantal gegeven waarden in een tabel kunt interpoleren en extrapoleren.
 • Ik kan rekenen met procenten en ben op de hoogte van de afspraken over het afronden.
 • Ik kan handig van bedragen de rente berekenen, ook over langere perioden. Ik kan daarbij gebruik maken van de formule voor exponentiële toename.
 • Ik kan grafieken tekenen en weet dat je daarbij goed moet kijken naar de juiste schaalverdeling, labels bij de assen en een opschrift.
 • Ik kan verschillende grafieken combineren om informatie te verzamelen.
 • Ik weet wat een bundel van grafieken is en hoe je daar mee kan werken.
 • Ik weet hoe je bij grafieken met twee verticalen assen waarden bij de juiste grafiek moet aflezen.

Algemene aanwijzingen
 • Neem rustig de tijd om het vraagstuk door te lezen. Wat moet je precies berekenen?
 • Schrijf alle berekeningen, tussenstappen en denkstappen op, zelfs die waarvan je denkt dat het overduidelijk is.
 • Rond niet tussentijds af of neem in ieder geval meer decimalen mee dan je nodig hebt.
 • Laat zien wat je doet. Ook als je iets uitrekent met je grafische rekenmachine.
 • Zorg dat je antwoord geeft op de vraag. Een antwoord schrijf je altijd in volledige zinnen. Als de vraag is 'wat is de hoogte van toren in meter?' dat begint je antwoord met 'de hoogte van de toren is...'.
 • Is jouw antwoord realistisch? Kan het kloppen wat je gevonden hebt?
 • Let bij tabellen op toevoegingen als 'x1000' of 'in miljoenen'. Bij 't beantwoorden van vragen is dat belangrijk.
 • Let bij het antwoord geven op afronden. Wat wordt er precies gevraagd?
 • Verspil geen kostbare tijd met onzin...

Website

©2004-2024 Wiskundeleraar - login