5. lineaire verbanden

 • Ik weet hoe ik haakjes kan wegwerken bij eenvoudige formules
 • Ik kan een lineaire vergelijking oplossen
 • Ik kan bij een gegeven lijn een formule opstellen
 • Ik kan bij een gegeven formule van een lijn de grafiek tekenen
 • Ik kan uit verschillende situaties een lineaire functie opstellen:
  • uit de tekst de richtingscoëfficiënt en snijpunt met de y-as bepalen
  • je kent een punt en de richtingscoëfficiënt
  • je kent twee punten van de lijn
 • Ik kan bij twee gegeven punten de richtingscoëfficiënt berekenen
 • Ik weet dat formules slechts een benadering is van de werkelijkheid en dat je daarbij voorzichtig moet zijn
 • Ik kan op basis van de tekst lineaire vergelijkingen en ongelijkheden opstellen
 • Ik kan (met de GR) ongelijkheden oplossen
 • Ik weet hoe je een vergelijking algebraisch moet oplossen
 • Ik kan (eenvoudige) problemen met twee vergelijkingen oplossen
 • Ik weet wat het betekent als $x$ en $y$ recht evenredig zijn:
  • de formule is $y=ax$
  • de grafiek gaat door de oorsprong
  • de tabel is een verhoudingstabel
  • als je $x$ met een getal vermenigvuldigt dan moet je $y$ vermenigvuldigen met hetzelfde getal
 • Ik kan vergelijkingen met twee variabelen opstellen
 • Ik kan bij een formule een variabele vrijmaken

Algemene aanwijzingen
 • Het is gebruikelijk om breuken, indien mogelijk, te vereenvoudigen en de helen er uit te halen.
 • Let op afronden. Rond niet te snel te veel af. Als je met de GR door kunt rekenen is dat wel handig om te doen.
 • Let bij formules ook op de haakjes. Schrijf haakjes waar nodig en denk bij het wegwerken van haakjes op de mintekens. Gebruik bij het rekenen met je GR haakjes waar nodig. Beter een paar haakje te veel dan een verkeerde uitkomst.
 • Als de opdracht is ‘bereken’ dan mag dat met je GR. Schrijft dan kort op hoe je dat gedaan hebt.
 • Schrijf altijd alle tussenstappen en berekeningen op. Vergeet niet ook echt antwoord op de vragen te geven, dus niet alleen een berekening. Wees duidelijk!

Website

©2004-2024 Wiskundeleraar - login