Uitwerking

Als de eerste metselaar $x$ uur over het bouwen van een toren doet dan doet de tweede metselaar daar $x+9$ uur over.

De eerste metselaar bouwt $\large\frac{1}{x}$ torens per uur en de tweede metselaar bouwt $\large\frac{1}{x+9}$ torens per uur.

Er geldt:

$20\cdot(\large\frac{1}{x}+\frac{1}{x+9})$=$1$

Oplossen geeft: $x=36$

De ene metselaar doet er 36 uur over en de andere metselaar doet er 45 uur over.

de vergelijking algebraisch oplossen
een vergelijking oplossen met je GR

©2004-2024 Wiskundeleraar - login