een vergelijking oplossen met je GR

Neem aan dat je de vergelijking $20(\frac{1}{x}+\frac{1}{x+9})=1$ wilt oplossen.
Kies uit het hoofdmenu voor Equation. q9471img1.gif
Ga naar F3:Solver. q9471img2.gif
Vul de vergelijking in en kies voor Lower=0 en Upper=100. Dit is het domein waarin de GR de oplossing moet gaan zoeken. De waarde voor $x$ die je GR geeft slaat nergens op:-) q9471img3.gif
Kies voor SOLVE en je GR geeft de oplossing. q9471img4.gif
De oplossing van de vergelijking is $x=36$

Er is nog een oplossing...

Er is nog een oplossing van de vergelijking.
Kies nu voor Lower=-100 en Upper=0 en klik op SOLVE. q9594img1.gif
Je GR geeft dan de oplossing $x=-5$. Dat klopt wel... $x=-5$ is ook een oplossing van de vergelijking. q9594img2.gif
Het hangt nu van de context af of die oplossing betekenis heeft. Daar moet je dan maar 's over nadenken:-)

©2004-2024 Wiskundeleraar - login