9. exponentiŽle verbanden

 • Ik kan rekenen met procenten als groeifactoren, zowel bij procentuele toename  als bij procentuele afname,
 • Ik kan met procenten op procenten rekenen. Ik kan ook een procentuele af- of toename berekenen over langere tijd.
 • Ik ben op de hoogte van deze vuistregels:
  • Geef kleinere geldbedragen in centen nauwkeurig.
  • Geef procenten in één decimaal nauwkeurig (tenzij anders vermeld)
  • Geef NIEUW en OUD in dezelfde nauwkeurigheid.
 • Ik kan bij een gegeven tabel het bijbehorende groeimodel bepalen. Dat kan lineaire groei zijn maar ook exponentiele groei.
 • Ik ken de eigenschappen van de standaardgrafiek van een exponentieel verband.
 • Ik kan voor lineaire groei een formule opstellen van de vorm $N(t)=at+b$ met $a$:de richtingscoëfficiënt en $b$ de startwaarde.
 • Ik kan voor exponentiele groei de formule opstellen van de vorm $N(t)=b·g^t$ met$b$ de startwaarde en $g$ is de groeifactor.
 • Ik kan percentages omzetten naar groeifactoren en andersom.
 • Ik kan groeifactoren uitrekenen in een andere tijdseenheid.
 • Ik ben op de hoogte van de afspraak: groeipercentages geef je in 1 decimaal en groeifactoren in 3 decimalen tenzij anders wordt gevraagd.
 • Ik kan rekenen met halveringstijd en verdubbelingstijd.
 • Ik ken de begrippen begrensde groei en logistische groei.
 • Ik kan bij een gegeven grafiek met enkel- of dubbellogaritmische schaalverdeling de waarden aflezen.

Algemene aanwijzingen
 • Zorg dat je makkelijk om kan rekenen van procenten naar groeifactoren.
 • Bedenk dat je met procenten vaak moeilijk kunt rekenen. Reken met groeifactoren.
 • Bedenk dat een groeifactor altijd per tijdseenheid is. Zorg dan je makkelijk de groeifactor in een willekeurige tijdseenheid kunt bepalen.

Website

©2004-2024 Wiskundeleraar - login