A. statistische variabelen

 • Ik kan verschillende soorten variabelen onderscheiden: kwalitatieve en kwantitatieve variabele, dicrete en continue variabelen.
 • Ik weet wat de begrippen nominaal, ordinaal, interval en ratio niveau inhouden.
 • Ik ken eigenschappen van de normale verdeling:
  • klokvormig
  • symmetrisch t.o.v. het gemiddelde.
  • gemiddelde, mediaan en modus vallen samen
  • de verdeling wordt bepaald door de verwachtingswaarde en de standaarddeviatie
 • Ik ben op de hoogte van de vuistregels bij de normale verdeling
  • 68% van de gegevens wijkt op z'n hoogst één keer de standaarddeviatie af van de verwachtingswaarde
  • 95% van wijkt op z'n hoogst twee keer de standaarddeviatie af van de verwachtingswaarde
 • Ik kan rekenen met betrouwbaarheidsintervallen voor de populatieproportie
  (zie formuleblad)
 • Ik kan rekenen met betrouwbaarheidsintervallen voor een populatiegemiddelde
  (zie formuleblad)
 • Ik kan groepen vergelijken door het kwantificeren van de verschillen met behulp van:
  • associatiematen bij een verschil bij nominale variabele
  • maximaal verschil in cumulatief percentage bij een ordinale variabele
  • effectgrootte bij een kwantitatieve variabele
  • boxplots
 • Ik kan de vuistregels op het formuleblad voor het kwantificeren van verschillen gebruiken en de resultaten interpreteren
 • Ik kan de verschillende fasen in de statistische cyclus herkennen:
  • de onderzoeksvraag
  • data verzamelen
  • data analyseren
  • conclusies trekken
 • Ik kan verschillende vragen naar aanleiding van teksten, tabellen en diagrammen omtrent statistisch onderzoek en het interpreteren van onderzoeksresultaten beantwoorden.

Algemene aanwijzingen
 • ...

Website

©2004-2024 Wiskundeleraar - login