B. formules en vergelijkingen

 • Ik kan de verschillende soorten van stijgen en dalen benoemen: toenemende daling, toenemende stijging, afnemende daling, toenmende stijging, constante stijging en constante daling
 • Ik kan bij formules beredeneren of de functiewaarde toe- of afneemt.
 • Ik weet dat $ax+by=c$ de vergelijking is van een lijn. Deze lijn verdeelt het vlak in twee halfvlakken ($ax+by\le c$ en $ax+by\ge c$) die worden begrensd door de lijn $ax+by=c$.
 • Ik kan bij gegeven lineaire ongelijkheden het gebied aangeven in het assenstelsel.
 • Ik kan van gebieden, die worden aangegeven in een assenstelsel, de ongelijkheden bepalen om het gebied te beschrijven.
 • Ik ken een aantal bijzonder ongelijkheden en kan de verschillende gebieden beschrijven.
 • Ik kan de verschillende rekenregels voor breuken gebruiken om formules te herleiden (bijvoorbeeld 'druk $x$ uit in $y$') of om vergelijkingen op te lossen.
 • Ik weet hoe je bij het herleiden van formules of vergelijkingen met breuken het kruislings vermenigvuldigen kunt toepassen.
 • Ik kan rekenen met verhoudingen. Ik weet hoe je een verhouding uit kunt rekenen, hoe je er mee kunt rekenen en hoe je een verhouding zo klein mogelijk kunt schrijven.
 • Ik weet wat 'evenredig' of 'recht evenredig' betekent.
 • Ik weet hoe je bij rechtevenredig met een verhoudingstabel kunt rekenen
 • Ik weet dat $y=ax$ hoort bij een evenredig verband. Dat is een lijn door de oorsprong. Ik weet dat $a$ dan de evenredigheidsconstante is.
 • Ik weet wat 'omgekeerd evenredig' betekent. Ik weet dat de grafiek een hyperbool is. Ik weet dat hier de formule $\eqalign{y=\frac{c}{x}}$ bijhoort.
 • Ik kan ook werken met de formule $\eqalign{y=\frac{c}{x}+d}$.
 • Ik weet hoe ik formules kan combineren.
 • Ik ben op de hoogte van de afspraak om zover mogelijk te herleiden, de haakjes weg te werken en de gelijksoortige termen samen te nemen.
 • Ik weet hoe je bij een formule een variabele kunt vrijmaken.
 • Ik kan bij formules beredeneren of de functiewaarde toe- of afneemt.
 • Ik kan bij formules beredeneren wat de eventuele grenswaarde is als de onafhankelijk variabele toeneemt.

Algemene tips
 • ...

Website

©2004-2024 Wiskundeleraar - login