Weekpuzzels 2016 deel 2


Week 28

q13057img1.gif

Gegeven is het trapezium ABCD met:

  • AB=16, BC=9, DC=7 en AD=10.
  • AB $//$ DC

Bereken exact de oppervlakte van ABCD.


Week 34

q13057img2.gif

Twee ladders staan in een nauwe steeg die 12 meter breed is. Elke ladder staat van de voet van de ene muur schuin door de steeg tegen de andere muur. Ze vormen zo samen een X-vorm (zie figuur).
De ene ladder is 13 meter lang, en de andere 20 meter

  • Op welke hoogte raken de ladders elkaar?

Week 42

q13057img3.gif

Lara zegt tegen haar nichtje: ik ben tweemaal zo oud als jij was, toen ik zo oud was als jij nu bent. En als jij zo oud zal zijn als ik nu, dan zijn we samen 63 jaar.

  • Hoe oud zijn beide meisjes nu?

Week 45

q13353img1.gif

Op hoeveel manieren kan men 8 kaarten trekken uit een spel van 52 kaarten als er precies 3 azen en 4 harten in moeten zitten?


Week 47

De rechthoekige driehoek raakt aan de cirkel.

q13057img4.gif

  • Bereken exact de oppervlakte van de cirkel.


Week 48

q13057img5.gif

Laurien, Lennert en Lisanne gingen vogels observeren. Elk van hen zag ´e´en vogel die geen van de anderen zag. Elk van hen zag één vogel niet, die beide anderen wel zagen. En ´e´en vogel zagen ze alledrie. Van de vogels die Laurien zag, waren er twee geel. Van de vogels die Lennert zag, waren er drie geel. Van de vogels die Lisanne zag, waren er vier geel.

  • Hoeveel gele vogels werden er geobserveerd?
    (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

Vlaamse Wiskunde Olympiade


Week 49

q13057img6.gif

At a party of N people, some pair of people are friends with the same number of people at the party.


Week 52

Wat is er bijzonder aan dit magisch vierkant?

q13057img7.gif


©2004-2024 Wiskundeleraar - login