Oplossing week 45

q13353img1.gif

We hebben te maken met 4 soorten kaarten:

  • 1 hartenaas
  • 3 andere azen
  • 12 andere harten (dus niet de aas)
  • 36 overige kaarten (geen harten, geen azen)

Je kunt dan twee gevallen onderscheiden:

  1. Zonder de hartenaas
  2. Met de hartenaas

1. Zonder de hartenaas

$\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
1\\
0
\end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
3\\
3
\end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
{12}\\
4
\end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
{36}\\
1
\end{array}} \right) = 17.820$


2. Met de hartenaas
$\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
1\\
1
\end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
3\\
2
\end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
{12}\\
3
\end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
{36}\\
2
\end{array}} \right) = {\rm{415}}{\rm{.800}}$
Totaal

Dat kan op ${\rm{433}}{\rm{.620}}$ manieren.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login