Weekpuzzels 2018 deel 3


Week 26

In een bepaalde stad zijn er twee taxibedrijven. Het ene heeft groene taxi's, het andere blauwe. 75% van de taxi's zijn blauw, de overige 25% zijn groen.

q14197img1.gifOp een nacht raakt een taxi betrokken in een ongeluk en pleegt vluchtmisdrijf. Er was een getuige die beweert dat de taxi groen was. Het gerecht onderzoekt het zicht van de getuige, gezien de duisternis op het ogenblik van het ongeluk.

Ze stellen vast dat de getuige in 80% van de gevallen de juiste kleur ziet, maar zich in 20% van de gevallen vergist.

  • Wat is de kans dat de taxi die in het ongeluk betrokken was inderdaad groen was, gegeven het feit dat de getuige 'groen' zei?

Week 27

q14197img2.gif

Er zijn 9 mensen die een rondetafel-conferentie houden.

  • Op hoeveel verschillende manieren kunnen zij zich om de ronde tafel schikken? Twee schikkingen waarbij iedere persoon dezelfde buren heeft worden niet als verschillend gezien.

Week 28

q14197img2.gif

Bij een familiefeest op nieuwjaarsdag zijn er vijf koppels aanwezig.

  • Hoeveel mogelijkheden zijn er indien elke vrouw naast haar man wil zitten aan een ronde tafel ?

Week 29

q14197img3.gif

25 leerlingen gaan met drie busjes naar een excursie. In het eerste en tweede busje kunnen negen leerlingen, in het derde kunnen zeven leerlingen mee.

  • Op hoeveel manieren kun je de leerlingen in groepen van negen, negen en zeven verdelen?

Week 30

q14197img4.gif

In een kamer zijn acht lampen die onafhankelijk van elkaar aan en uit kunnen worden geschakeld.

  • Hoeveel verschillende mogelijkheden zijn er om minstens vijf lampen aan te doen?


Week 31

Iemand heeft een rechthoekig stuk zink, 80 cm breed. Hij wil daarvan een goot maken met rechthoekige doorsnede.

q14229img3.gif

  • Ga na, wanneer de goot een zo groot mogelijke doorsnede heeft.


Week 32

q14197img5.gif

ABCD is een vierkant met AE de deellijn van de hoek BAC.

  • Bereken de lengte van AF.


Week 33

q14197img6.gif


Week 34

q14197img7.gif


This is the end...

Met ingang van 18-7-2018 stop ik definitief met de weekpuzzels. 't Was leuk maar de koek is op...:-)


©2004-2024 Wiskundeleraar - login