Oplossing week 29

Kies uit de 25 leerlingen eerst 9 leerlingen voor bus I. Dat kan op $
\left( {\begin{array}{*{20}c}
   {25}  \\
   9  \\
\end{array}} \right)
$ manieren. Kies dan 9 leerlingen voor bus II. Dat kan op $
\left( {\begin{array}{*{20}c}
   {16}  \\
   9  \\
\end{array}} \right)
$ manieren.
De resterende 7 leerlingen komen in bus III.  
 
Je kunt het aantal mogelijkheden vermenigvuldigen. Je moet daarna nog wel delen door 2 als bus I en bus II niet te onderscheiden zijn.

$ \eqalign{\frac{{\left( {\begin{array}{*{20}c} {25} \\ 9 \\ \end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c} {16} \\ 9 \\ \end{array}} \right)}}{2} = {\rm{11}}{\rm{.685}}{\rm{.817}}{\rm{.000}}} $

©2004-2024 Wiskundeleraar - login