Module-evaluatie 2007-2008

Het blijkt leuk. De module-evaluatie van statistiek 1-3. Dus toch maar even controleren of het nu klopt. Twee jaar gelegen klopte het in ieder geval niet.

Maar die van vorig jaar klopt ook niet. Het schijnt een bekend probleem te zijn dat een score van 10 op vraag 14 gelezen wordt als een 1. In dit geval is dat dan wel jammer. In het tabelletje staan de juiste scores.

q3905img1.gif

De tabel behoeft wellicht enige toelichting. In de kolom 'gemiddelde score items' staan de scores op een vijfpunt-schaal. Met uitzondering van vraag 8 en 14 betekent dat hoe hoger de score hoe beter. Ik ‘denk’ dan altijd maar ‘verdubbelen als cijfer'. Vraag 8 gaat over het 'aantal uren werk naast de colleges' en vraag 14 is een eindcijfer voor de module.

Volgens mij zijn de eindcijfers 8x7, 7x8, 2x9 en 1x10 een mooie score. De rest heb ik niet gecontroleerd. Een module-evaluatie kan je dus maar beter zelf doen. Kan je ook nog 's zinnige vragen gaan stellen. Dat is misschien ook nog een idee.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login