Conceptrapportage accreditatie

In de conceptrapportage n.a.v. de accreditatie las ik bij wiskunde o.a.:
"Per cursus hanteert men gerichte readers met actuele literatuur. Het panel heeft dit bevestigd gezien in de readers voor statistiek, taal van de wiskunde, wiskunde & cultuur & kunst. Hiermee wordt het niveau vwo+ behaald."
pag.90
Dat is wel grappig, want er is helemaal geen reader voor statistiek, dus waarom staat daar dan in? Omdat ik nog een reader had van jaren geleden. Die had ik maar  even bij gedaan. Ik wist niet zo gauw hoe ik 'wiskundeleraar.nl' bij de spullen voor de visitatie moest plaatsen. Tegenwoordig staat 'de reader' natuurlijk in wiskundeleraar, maar kennelijk was die oude reader al actueel genoeg

Verder op pag.91:
"Bij de cursussen statistiek is het panel duidelijk gebleken dat de studenten een onderzoek doen. Afgaande op de bekeken verslagen stelt het panel vast dat er sprake is van een goede aansturing met als resultaat een keurig onderzoeksverslag. Het panel constateert wel dat deze lijn verder moet worden doorgezet richting afstudeerwerkstukken (vergelijk facet 6.1)."
Kijk, werk aan de winkel!

©2004-2024 Wiskundeleraar - login