niet-lineaire modellen

Niet-lineaire modellen

De formule $W=-20q^{2}+480q-500$ geeft de winst $W$ van een bedrijf in euro's bij een verkoop van $q$. Dit is een voorbeeld van een niet-lineair model.

q7897img1.gif

Met je GR kan je het maximum vinden met G-solve.

Het periodieke model

Bij een periodiek verschijnsel hoort een grafiek die zich steeds herhaalt.

q131img9.gif

De kortste tijd die verstijkt tot herhaling optreedt, heet de periode.

Bij een trend schommelt de grafiek om een kromme of rechte lijn.

q6527img5.gif

Ga na dat $y=-4t+200$ een vergelijking is voor de trendlijn.

©2004-2020 Wiskundeleraar - login