toenamediagrammen


Om bij een gegeven grafiek een toenamediagram te tekenen maak je een tabel en zet in de tabel bij elk interval de bijbehorende toename.

In het toenamediagram teken je de toenamen als verticale lijnstukjes bij de rechtergrens van het interval.

Je kunt ook een globale schets maken van een mogelijk grafiek bij een gegeven toenamediagram.

q6703img1.gif

een voorbeeld

©2004-2020 Wiskundeleraar - login