Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
5. eindantwoord

Voorbeeld

Teken in een assenstelsel de driehoek met ABC met de punten A(-4,3), B(-2,-2) en C(3,2).

  1. Teken de zwaartelijn uit punt A rood.
  2. Teken de hoogtelijn uit het punt C blauw.
  3. Teken de middelloodlijn van BC groen.
  4. Teken de bissectrice van $\angle$B.
q7238img1.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein