3.3.7 Rekenmachine en computerprogramma`s

Kan rekenmachine, grafische rekenmachine en computerprogramma's voor wiskunde functioneel inzetten ter ondersteuning van het leerproces.
  1. In bijlage 1 van 1.1 Algebra voor de lerarenopleiding wordt beschreven hoe applets kunnen bijdragen aan een beter begrip bij letterrekenen. Bestudeer de bijbehorende applets.
    Uit 1.1: „Algebra voor de lerarenopleiding‟

  2. Bereid een les met gebruik van ICT voor, neem daarin de aandachtspunten bij het uitvoeren van ICT-rijke wiskundelessen mee die genoemd worden in 7.6. Voer de les uit en evalueer die.