3. Een cirkel en een vierkant

Het rode vierkant heeft een zijde van 50. Het punt M is het midden van AB en de groene cirkel gaat door de punten C, D en M.

  • Bereken exact de straal van deze cirkel.