Een digitale leerroute maken

Op deze pagina kan je lezen hoe je een digitale leerroute maakt. Een cursus bestaat 'normaal gesproken' uit de volgende onderdelen:

  • Leerobjecten
  • Studentactiviteiten
  • Feedback
  • Evaluatie

Leerobjecten zelf zijn nog geen onderwijs. In principe is alles een leerobject. De kunst is om bij leerobjecten leerzame activiteiten te bedenken!

Maar experimenteer en doe 's gek. Er is van alles mogelijk, maar kom er maar 's achter wat leerzaam, nuttig en belangrijk is!


Leerobjecten

Je begint met het verzamelen, arrangeren of maken van een aantal leerobjecten. Dit kan van alles zijn: tekst, een filmpje, een website of een artikel. 


Studentactiviteiten

Vervolgens maak je daar een aantal opdrachten bij: vragen, een lijstje maken, naar een mening vragen, een samenvatting maken, een oordeel geven, een discussie in het forum, hyperlinks verzamelen, een zoekopdracht...


Feedback

Op de een of andere manier moet de student 'verslag' doen van zijn activiteiten. Dit kunnen documenten zijn, een presentatie, een verzameling hyperlinks, een tekst schrijven, een (gefundeerde) mening geven,...  De docent (en eventueel de andere deelnemers!) kunnen die producten bekijken en daar op reageren. De docent kijkt natuurlijk in eerste instantie of aan de opdracht voldaan is, of het inhoudelijk klopt, of de bedoeling van de opdracht terug te vinden is in het product,... Maar de docent kan ook aanvullen, suggesties doen voor verder onderzoek, eigen ervaringen delen, enthousiasmeren, klagen, zeuren, aanvullende eisen stellen...


Evaluatie

Uiteindelijk zal de verzameling leerobjecten, studentactiviteiten en de feedback moeten leiden tot het maken van een soort 'eindproduct'. Dit kan een les of een verzameling lessen zijn, ander lesmateriaal, een bijdrage aan een of andere website, een eindverslag, een toets of elk willekeurig soort van 'beroepsproduct'. De docent (of ook de andere deelnemers) kunnen dan beoordelen of het gehele traject van leerobject tot eindproduct 'recht doet' aan de gestelde doelen en eisen van de cursus.

...en dan is het klaar...:-)


Bijzonderheden

Het mag duidelijk zijn dat het hier vooral gaat om kennis, vaardigheden, meningsvorming, attitude in meer algemene zin. Voor concrete (en toch zo abstracte:-) wiskundeopgaven is zoiets minder geschikt. Daar is gewoon frontaal les met een kennistoets gewoon veel beter. Maar als het gaat om algemeen aspecten rondom bijvoorbeeld leergebieden, de inzet van ICT, vakdidactiek, onderzoek doen of wiskundeonderwijs in meer brede zin dan geeft het wel een soort werkende structuur voor de inrichting van een digitale leerroute.


Welke ICT-middelen heb je nodig?