Welkom bij de proeftoets voor probleemaanpak.

Deze toets bestaat uit 5 vragen. De vragen zijn niet maatgevend voor de 'echte toets'. De vragen zijn alleen bedoeld om een beeld te geven wat je kunt verwachten.

Succes!!!