Puzzeltje

q14885img1.gif

Uitwerking

De lengte van de zijde van het grote vierkant en de lengte van de zijde de kleinere vierkanten verhouden zich als 3:2. Je kunt dat laten zien met gelijkvormigheid. Nu geldt:

$
\eqalign{\frac{{O_{driehoek} }}
{{O_{totaal} }} = \frac{{\frac{1}
{2} \cdot 2 \cdot 3}}
{{9 + 3 \cdot 4}} = \frac{3}
{{21}} = \frac{1}
{7}}
$

Waar uit volgt dat $\eqalign{
\frac{1}
{7}
}$-deel van de figuur gekleurd is.