Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Wat is gelijkvormigheid?

Als twee figuren gelijkvormig zijn dan wil dat zeggen dat ze dezelfde vorm hebben. Ze zijn, als het ware, een vergroting of een verkleining van elkaar. Als dat zo is dan geldt:

De overeenkomstige hoeken zijn evengroot
De overeenkomstige zijden hebben steeds dezelfde verhouding

q6598img3.gif

In de driehoek hiernaast geldt:

$\angle A=\angle E_1$
$\angle C=\angle F_1$
$\angle B=\angle B$

$\Delta ABC\sim\Delta EBF$

q6598img4.gif

Bij de berekeningen van de zijde kan je handig gebruik maken van een verhoudingstabel.

©2004-2024 W.v.Ravenstein