Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
5. werken met formules

Extreme waarden

Bij toppen van een grafiek horen extreme waarden.

De y-coördinaat van een hoogste punt is (lokaal gezien) een maximum en de y-coördinaat van een laagste punt is een minimum.

Je kunt met de GR extremen waarden opsporen, maar verderop zul je zien dat het (soms) ook algebraisch kan.

Voorbeeld 1

q11490img1.gif

In de figuur hierboven:

  • Het minimum is $f(2)=-1$
  • Het maximum is $f(5)=3$

Je moet extreme (uiterste) waarden plaatselijk opvatten.

Extreme waarden berekenen met de GR

  • Voer de formule in bij GRAPH.
  • Stel het scherm in zodat je alle bijzonder punten in beeld hebt.
  • Gebruik G-Solv en de opties MIN en MAX.
  • Noteer de extreme waarden zoals hierboven.

Onthouden: een maximum of een minimum is een getal en geen punt.

Wiskundige modellen gebruiken

Bij allerlei praktische problemen kunnen wiskundige modellen opgesteld worden. Soms bestaat zo'n model uit een formule die een vereenvoudige voorstelling van de werkelijkheid geeft.

Met zo'n formule kunnen berekeningen worden uitgevoers waarmee bijvoorbeeld voorspellingen worden gedaan.

©2004-2023 W.v.Ravenstein