Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. kwadratische verbanden

Exact berekenen van oplossingen

Bij het exact berekenen van oplossingen van een vergelijking ga je algebraisch te werk en rond je de oplossingen niet af.

Met het algebraisch oplossen van een vergelijking wordt bedoeld dat je als schrijvende stap voor stap naar de oplossing toewerkt.

Typen kwadratische vergelijkingen

De algemene vorm van een kwadratische vergelijking, ofwel tweedegraadsvergelijking is $ax^{2}+bx+c=0$ met $a\ne0$. Deze vergelijkingen moet je algebraisch kunnen oplossen.

Er zijn verschillende typen kwadratische vergelijkingen die elk hun eigen aanpak hebben bij het oplossen.

  • $ax^{2}+bx=0$
  • $ax^{2}+c=0$
  • $ax^{2}+bx+c=0$

Tweedegraadsvergelijkingen oplossen

De abc-formule

De $abc$-formule:

$ax^{2}+bx+c=0$ met $a\ne0$ geeft:

$\eqalign{x=\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}}$ of $\eqalign{x=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}}$

$D=b^{2}-4ac$.

De discriminant

Aan de discrimininant $D$ is te zien hoeveel oplossingen er zijn:

  • voor $D\lt0$ zijn er geen oplossingen
  • voor $D=0$ is er één oplossing
  • voor $D\gt0$ zijn er twee oplossingen

Parabolen

De grafiek van het kwadratisch verband $ax^{2}+bx+c$ met $a\ne0$ is een parabool.

Voor $a\gt0$ is de grafiek een dalparabool en voor $a\lt0$ een bergparabool.

Toppen, nulpunten en snijpunten

Met de grafische rekenmachine kan je de coördinaten van toppen, nulpunten en snijpunten berekenen.

©2004-2024 W.v.Ravenstein