Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1. lijnen en hoeken

De assenvergelijking van een lijn

De lijn door de punten $(a,0)$ en $(0,b)$ heeft de vergelijking $\eqalign{\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1}$ met $a\ne0$ en $b\ne0$.

Voorbeeld

De lijn $l$ gaat door de punten $(4,0)$ en $(0,-5)$. Geef een vergelijking voor de lijn $l$.

Uitwerking

Invullen geeft $\eqalign{\frac{x}{4}+\frac{y}{-5}=1}$. Vermenigvuldigen met 20 geeft:

  • $l:5x-4y=20$

De hoek tussen twee lijnen

De richtingshoek van een lijn is de hoek die de lijn maakt met het positieve deel van de $x$-as.

Voor de richtingshoek $\alpha$ van de lijn $k$ geldt:

  • $\tan\alpha=rc_k$
  • $-90^\circ\lt\alpha\le90^\circ$

q11645img1.gif

Voor de hoek $\varphi$ tussen twee lijnen met richtingshoeken $\alpha$ en $\beta$, waarbij $\alpha\gt\beta$, geldt:

  • $\varphi=\alpha-\beta$ als $\alpha-\beta\le90^\circ$
  • $\varphi=180^\circ-(\alpha-\beta)$ als $\alpha-\beta\gt90^\circ$

De hoek tussen twee krommen

De hoek tussen twee krommen in een snijpunt $A$ is gelijk aan de hoek tussen de raaklijnen in $A$.

Voorbeeld

Bereken in graden nauwkeurig de hoek waaronder de grafieken van $f(x)=\sqrt{x}$ en $g(x)=-2x+6$ elkaar snijden.

Voorbeeld

  • Bereken op 1 decimaal nauwkeurig de hoek tussen de lijnen $k:3x-2y=5$ en $l:4x-3y=6$.

Zie uitgewerkt 2

©2004-2024 W.v.Ravenstein