Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
q7362img1.gif


  • Lees de inleiding
  • Bestudeer de probleemaanpak ABC
  • Los de wiskundig problemen op
  • Maak de eindtoets


Uit het examenprogramma

Subdomein A2: Onderzoeksvaardigheden

"De kandidaat kan een gegeven probleemsituatie inventariseren, vertalen in een wiskundig model, binnen dat model wiskundige oplostechnieken hanteren en de gevonden oplossingen betekenis geven in de context."inhoud
  • werkboek
  • proeftoets met antwoorden

woensdag 24 april 2024

©2004-2024 W.v.Ravenstein