Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
0. Inleiding

Misschien heb je wel ’s afgevraagd waar je die wiskunde die je leert op school nu eigenlijk precies voor nodig hebt. Misschien denk je dat wiskundigen de hele dag vergelijkingen zitten op te lossen, haakjes aan het wegwerken zijn, liggen te ontbinden in factoren of aan ‘t dromen over priemgetallen. Dat klopt niet…

Er zijn ook mensen die denken dat wiskunde vooral bestaat uit formules en vergelijkingen. Dat is wel iets waar wiskundige heel goed in zijn, maar dat is niet het doel. Wiskundigen houden zich bezig met het oplossen van allerlei problemen, wiskundigen proberen die problemen op te lossen. Meestal doen ze dat met de wiskundige middelen die ze hebben en soms verzinnen ze zelf nieuwe wiskunde.

Van probleem naar oplossing

figuur 1

In deze praktische opdracht ga je leren hoe je wiskundige problemen aan zou kunnen pakken. Dat kan je leren. Je doet dit aan de hang van 15 voorbeelden. De kunst is steeds om de ‘algemene principes’ te ontdekken zodat je zelf steeds beter wordt in het oplossen van wiskundige problemen.

Je kunt op de volgende pagina een voorbeeld over de gebroken vlaggenmast vinden. Uiteindelijk is de oplossing niet heel moeilijk, maar je moet wel bedenken dat je de stelling van Pythagoras nodig hebt. Maar hoe kom je daar achter?

Voor de rest vind je in dit boekje de 15 wiskundige problemen. Het idee is dat je die probeert op te lossen. De PO wordt afgesloten met een toets. Dat is dan meteen de beoordeling. Je doet de opdrachten en toets in tweetallen. Achter in het boekje kan je een proeftoets met antwoorden vinden.

©2004-2024 W.v.Ravenstein